ข้อแนะนำการใช้งาน

เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา
  1. กรณีที่เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาครั้งแรก ให้ใช้รหัสนักศึกษาเป็นชื่อผู้และเป็นรหัสผ่านเข้าระบบ
  2. หากไม่สามารถเข้าระบบได้ โดยใช้รหัสนักศึกษาก็ให้ไปลงทะเบียนเพื่อรับรหัสได้ในเมนู ลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียน (สำหรับนักศึกษาที่เข้าระบบด้วยรหัสนักศึกษาไม่ได้หรือยังไม่มี Username และ Password)
  1. ลงทะเบียนเพื่อรับรหัสผ่านในหน้าหลัก โดยเข้าไปที่เมนู ลงทะเบียน
  2. กรอกข้อมูลรหัสนักศึกษา จำนวน 11 หลัก และ ชื่อ-นามสกุล เพื่อลงทะเบียนรับ Username และ Password เข้าระบบ